Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

O projekcie

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Wartość projektu 510 019,80

Dofinansowanie z UE 433 516,83

O projekcie

Projekt „Tarnobrzeg dla Seniorów”  realizowany przez Gminę Tarnobrzeg/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 

Okres realizacji projektu: maj 2017 r. – grudzień 2018 r.

Obszar realizacji projektu: miasto Tarnobrzeg

Celem głównym projektu jest: Poprawa funkcjonowania niesamodzielnych osób starszych w miejscu ich zamieszkania 35(24K i 11M) oraz zwiększenie wiedzy, umiejętności w zakresie opieki nad tymi osobami samodzielnymi u 20 opiekunów nieformalnych (14K i 11M) z miasta Tarnobrzega do 31.12.2018r.

PLANOWANE EFEKTY

  • Zwiększenie samodzielności, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, utrzymanie niezależności, podniesienie jakości życia, opóźnienie wsparcia instytucjonalnego Seniorów
  • Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
  • podniesienie kompetencji, umiejętności opiekuńczych Opiekunów Nieformalnych
  • zmniejszenie poczucia osamotnienia i izolacji społecznej

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową projektu stanowią 55 osoby(35 Seniorów, 20 Opiekunów Nieformalnych):

- Kobiety i mężczyźni – mieszkańcy Tarnobrzega w wieku 60+, którzy:          

  • korzystają ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ze względu na: ubóstwo, długotrwałą lub ciężką chorobę, niepełnosprawność lub niesamodzielność,
  • kwalifikują się do objęcia wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu z w/w powodów.

- Opiekunowie Nieformalni – osoby pełniące funkcje opiekuńcze wobec Seniorów objętych działaniami w projekcie. Zamieszkujących na  obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w terminie od 5  do 19 czerwca  2017r.

„Tarnobrzeg dla Seniorów”

Utworzono dnia 12.06.2017, 10:50

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300