Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Wnioski o dofinansowanie: Moduł I

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ I
 

MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

OBSZAR - A: LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ :

ZADANIE 1

Wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar A zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu - pobierz

ZADANIE 2

Wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar A zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu – pobierz

ZADANIE 3

Wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar A zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu - pobierz

ZADANIE 4

Wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar A zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu - pobierz

OBSZAR B: LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM:

ZADANIE 1

Wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar B zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych - pobierz

ZADANIE 2

Wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar B zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania - pobierz

ZADANIE 3

Wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar B zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku - pobierz

ZADANIE 4

Wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar B zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się - pobierz

ZADANIE 5

Wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar B zadanie 5 - pomoc w zakupie utrzymaniu posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - pobierz
 

OBSZAR C: LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ:

ZADANIE 1

Wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar C zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym - pobierz

ZADANIE 2

Wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar C zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - pobierz

ZADANIE 3

Wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar C zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności - pobierz

ZADANIE 4

Wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar C zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności - pobierz

ZADANIE 5

Wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar C zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania - pobierz
 

OBSZAR D: POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ.

Wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka - pobierz

 

Informacje oraz formularze wniosków dostępne są w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), na stronie internetowej www.mopr.pl w zakładce Program Aktywny Samorząd Moduł I oraz można uzyskać w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, pok. 101, pok. 128 tel. 158230738, 158226097 w. 101, pok. 128 oraz 15 8567697.

Z treścią programu oraz warunkami uczestnictwa w programie można zapoznać się na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl /zakładka „Aktywny Samorząd”.

ZAŁĄCZNIKI:

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300