Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

O projekcie

 

 

Gmina Tarnobrzeg/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu z dn. 01.05.2018r. rozpoczyna na terenie miasta Tarnobrzega realizację projektu pn. Asystent Seniora na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Okres realizacji projektu: 01.05.2018r. –  31.12.2020r.

Obszar realizacji projektu: miasto Tarnobrzeg

GRUPA DOCELOWA: osoby zamieszkałe na terenie miasta Tarnobrzega  w wieku 60+, którzy są:

- osobami z niepełnosprawnością lub/i niesamodzielnymi

Celem głównym projektu jest: Poprawa funkcjonowania niesamodzielnych osób starszych z miasta Tarnobrzega w miejscu ich zamieszkania 26 (21K i 5M) powyżej 60 roku życia poprzez zwiększenie dostępu i objęcie ich usługami opiekuńczymi do 31.12.2020r.

  • Projekt zakłada wprowadzenie nowych form wsparcia w postaci usług asystenckich
  • Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych
  • Zwiększenie dostępu do sąsiedzkich usług opiekuńczych
  • Wprowadzenie nowych technologii w postaci teleopieki
  • Zwiększenie dostępu mieszkańców do urządzeń takich jak: detektory czadu/dymu

FORMY WSPARCIA:

  • SĄSIEDZKIE USŁUGI OPIEKUŃCZE
  • USŁUGI OPIEKUŃCZE
  • TELEOPIEKA
  • USŁUGI ASYSTENCKIE

REKRUTACJA

Informujemy, iż rekrutacja do projektu „Asystent Seniora” będzie prowadzona
od 21 maja do 30 września 2018r.

Szczegółowe terminy rekrutacji:

USŁUGI OPIEKUŃCZE I ASYSTENCKIE: 21 maj - 15 czerwca 2018r.

SĄSIEDZKIE USŁUGI OPIEKUŃCZE:  21 maj – 30 września 2018r.

TELEOPIEKA:  21 maj -  30 lipca 2018r.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Wartość projektu 538 247,32

Wkład UE 457 510,22

Projekt "Asystent Seniora"

Utworzono dnia 23.05.2018, 13:27

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300