Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Jednostki nadzorowane przez ośrodek

Jednostki organizacyjne koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu:

Dom Pomocy Społecznej
39-400 Tarnobrzeg
ul. Kurasia 7
tel.: (15) 821 32 54
e-mail dpstbg@wp.pl
strona www   https://tarnobrzeg.naszdps.pl/warunki-przyjecia-do-dps-1

Działalność:
Adresowana jest do osób przewlekle somatycznie chorych, wymagających całodobowej opieki, nie mogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym w środowisku zamieszkania. Ilość miejsc 60.

Dostępność:
Dom Pomocy Społecznej przyjmuje osoby skierowane przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Placówka czynna jest całą dobę. Organizacja pracy zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, intymność, niezależność przy uwzględnieniu stopnia fizycznej i psychicznej sprawności.

Rodzaj działalności:
Dom świadczy podstawowe usługi w zakresie m.in.:

 • potrzeb bytowych zapewniając mieszkanie, wyżywienie, utrzymanie czystości, odzież, obuwie, itp.
 • potrzeby opiekuńcze i pielęgnacyjne,
 • wspomagające, polegające na umożliwieniu korzystania z terapii zajęciowej, rehabilitacji, kontaktach z rodziną i środowiskiem lokalnym.
   

Ośrodki wsparcia w strukturze organizacyjnej ośrodka

Dom Dziennego Pobytu
39-400 Tarnobrzeg
ul. Kopernika 3

tel.: 15 856 76 91
Osoba kierująca: Agnieszka Orłowska


Dom Dziennego Pobytu jest jednym z działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Jest ośrodkiem wsparcia, placówką półstacjonarną, zadaniem własnym gminy. Świadczy usługi opiekuńcze w szczególności dla osób, które ze względu na wiek wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zapewnia pobyt dla 50 osób. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Istnieje możliwość skorzystania z obiadów. Obszarem działania Domu Dziennego Pobytu jest miasto Tarnobrzeg.

W Domu Dziennego Pobytu udział w zajęciach jest dobrowolny. W miejsce samotności i nudy proponuje się wspólne prace, rozmowy, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia muzyczne i taneczne, uroczystości okolicznościowe, które zbliżają ludzi do siebie. Często rodzą się nowe znajomości i przyjaźnie. Wspólne przedsięwzięcia kulturalne, towarzyskie, terapeutyczne, wysiłek ruchowy w sali rehabilitacyjnej mają istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne uczestników. Wyzwalają one wiarę we własne siły, poczucie godności i przydatności.

 

Dzienny Dom "Senior+"
39-400 Tarnobrzeg
ul. Sandomierska 25
tel:. (15) 8226097 wew. 133
Osoba kierująca: Małgorzata Gazarkiewicz

Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior +” polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. Placówka działająca w formie Dziennego Domu „Senior +” zapewnia co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach o 7.30 do 15.30.

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior +” obejmuje w szczególności usługi:

 • socjalne, w tym posiłek,
 • edukacyjne,
 • kulturalno-oświatowe,
 • aktywności ruchowej lub kinezyterapii,
 • sportowo-rekreacyjne,
 • aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),
 • terapii zajęciowej.


Punkt Interwencji Kryzysowej
ul. Kopernika 3
I piętro, pok. 119 oraz 120.
tel.: (15) 822 - 13 - 13

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 17.00 – 19.00
„Telefon zaufania” (15) 822-13-13, czynny codziennie w godz. 17.00-19.00.
"Telefon zaufania" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 801-889-880, czynny codziennie, także w weekendy, w godzinach od 17.00 do 22.00 /Koszt połączenia to koszt jednego impulsu, według stawki operatora/.

Działalność:
Zorientowana na niesienie pomocy ludziom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300