Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Dom Dziennego Pobytu

Dom Dziennego Pobytu jest jednym z działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Jest ośrodkiem wsparcia, placówką półstacjonarną, zadaniem własnym gminy. Świadczy usługi opiekuńcze w szczególności dla osób, które ze względu na wiek wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zapewnia pobyt dla 50 osób. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Istnieje możliwość skorzystania z obiadów. Obszarem działania Domu Dziennego Pobytu jest miasto Tarnobrzeg.

W Domu Dziennego Pobytu udział w zajęciach jest dobrowolny. W miejsce samotności i nudy proponuje się wspólne prace, rozmowy, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia muzyczne i taneczne, uroczystości okolicznościowe, które zbliżają ludzi do siebie. Często rodzą się nowe znajomości i przyjaźnie. Wspólne przedsięwzięcia kulturalne, towarzyskie, terapeutyczne, wysiłek ruchowy w sali rehabilitacyjnej mają istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne uczestników. Wyzwalają one wiarę we własne siły, poczucie godności i przydatności.

Dom Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu stara się kompleksowo zaspokajać potrzeby ludzi starszych, aktywizować ich, wypełniać czas wolny, zapewniać terapię nie odrywając uczestników od własnego środowiska, pomagać w załatwianiu spraw socjalno-bytowych.

 

Dom Dziennego Pobytu zapewnia swoim uczestnikom:

 • dowóz osób niepełnosprawnych do placówki,
   
 • wyżywienie (dwudaniowy obiad z kompotem, herbata),
   
 • opiekę pielęgnacyjną (np. mierzenie ciśnienia),
   
 • rehabilitację ruchową na przyrządach,
   
 • terapię zajęciową,
   
 • prenumeratę prasy,
   
 • imprezy okolicznościowe tj.: Dzień Babci i Dziadka, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Seniora, Wieczór Wigilijny, spotkania z zaprzyjaźnionymi Domami Dziennego Pobytu z Mielca, Dębicy i Ropczyc,
   
 • wyjścia grupowe na imprezy okolicznościowe organizowane w Tarnobrzegu,
   
 • uroczyste obchody urodzin i imienin uczestników.
   

Do Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu uczęszcza 50 osób. Są to osoby w wieku od 56 do 95 lat.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Domu określa Regulamin.

 

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300