Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Fundusz Alimentacyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że od 1 lipca 2023r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024. 

Wnioski o ustalenie tego prawa na okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 października 2023r. będzie można składać od 1 lipca 2023r. drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno - Usługowego "Empatia" na stronie Emp@tia (mpips.gov.pl), a od 1 sierpnia 2023r. drogą tradycyjną - papierową w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w godzinach pracy ośrodka, lub za pośrednictwem poczty. 

Uwaga: w okresie świadczeniowym 2023/2024 ulega zmianie kwota kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymywania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego do 1209 zł netto za rok 2022.

Wzory wniosków wraz z załącznikami dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu pod poniższym linkiem: 

POBIERZ WNIOSEK

oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul Kopernika 3 w pokoju 221.

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek na okres świadczeniowy 2023/2024 będą mieli przyznane prawo do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na okres od 1 października 2023r. do 30 września 2024r.

  • W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2023r., ustalenie i wypłata powyzszego prawa nastąpi w terminie do 31 października 2023r.
  • W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 września 2023r. do 30 września 2023r. ustalenie i wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada 2023r. 
  • W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 października 2023r. do 31 października 2023r. ustalenie i wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2023r.
  • W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 listopada 2023r. do 30 listopada 2023r. ustalenie i wypłata świadczenia nastąpi do 31 stycznia 2024r.
  • W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 grudnia 2023r. do 31 stycznia 2024r. ustalenie i wypłata świadczenia nastąpi do ostatniego dnia lutego 2024r.

Dodatkowe informacje dotyczące świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz wniosków można uzyskać w Miejskim Osrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, pokój 221 oraz pod numerem telefonu: 15 8220697 wew. 221.

Szczegółowe zasady przyznawania i wypłaty świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego reguluje ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1300).

Jednicześnie informujemy, iż w terminie do 30 września 2023r. w dalszym ciągu można składać wnioski o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022/2023r.

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300