Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Dokąd po pomoc?

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

39 – 400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 3
tel. 15 822 60 97, 15 823 07 38
e - mail: mopr@mopr.pl
Sekretariat  - p. 307

Dział Świadczeń

Wydawanie RMUA  i bloczków  – p. 303

Dział Pomocy Środowiskowej

Pomoc socjalna, psychologiczna i pedagogiczna - p. 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213

Dział Świadczeń Społecznych

Zasiłki i stypendia szkolne, karta dużej rodziny - p. 204

Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny - p. 221

Dział Usług Opiekuńczych  - p. 102

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych - p. 101 oraz p. 128


Pomoc w trudnych sytuacjach

„Telefon Zaufania” tel. 15 822 13 13

„Telefon zaufania” czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 17.00 – 20.00

 

Punkt Interwencji Kryzysowej

Tarnobrzeg, ul. Kopernika 3, I piętro, p.119 - 120

tel. 15 822 13 13, e-mail: pik@mopr.pl

 

Punkt Interwencji Kryzysowej czynny jest

od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 – 19.00 

Porady prawne – wtorki i piątki 17.00 – 19.00, p. 119


Wsparcie środowiskowe

Środowiskowy Dom Samopomocy

Tarnobrzeg, ul. Kopernika 3

tel. 15 823 65 97


Dom Dziennego Pobytu

Tarnobrzeg, ul. Kopernika 3

tel. 15 822 60 97, 15 823 07 38 w. 164


Dzienny Dom "Senior+"

Tarnobrzeg, ul Sandomierska 25

tel. 15 8226097 wew. 133


Dom Pomocy Społecznej

Tarnobrzeg, ul. Kurasia 7

telefon 15 821 32 54

e-mail dpstbg@wp.pl

strona www   https://tarnobrzeg.naszdps.pl/warunki-przyjecia-do-dps-1


Dom Pomocy Społecznej 

Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie

Prowadzony Przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek

39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 211

tel. 15 822 29 43

email: dps_tbg@poczta.onet.pl

Dyrektor  s. Teresa Bełza

Działalność adresowana jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej fizycznie i intelektualnie, wymagających całodobowej opieki.

Ilość miejsc 67

 

Dom Dziecka Stowarzyszenia SPPOW

Tarnobrzeg, ul. Św. Barbary 1

tel. 15 822 19 51

 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

Rodzinny Dom Dziecka

Tarnobrzeg, ul. Słoneczna 17

tel. 15 822 84 90

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy

Tarnobrzeg, ul. Dekutowskiego 20

tel. 15 822 73 55, 15 823 64 96

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach

Gorzyce, ul 11 Listopada 12

tel. 15 836 28 69 wew. 110, fax. 15 836 27 59

email: sowgorzyce@onet.eu

www.sowgorzyce.pl

 

Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo – Rodzinnego i Rehabilitacji

Przy Stacji Opieki Caritas

Tarnobrzeg,  ul. Konstytucji 3 Maja 11

tel. 15 641 66 58, 15 641 66 57

 

Schronisko dla bezdomnych w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, ul. Zwierzyniecka 22a,

tel. 15 609 674 649
 

Katolickie Centrum Wolontariatu w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, ul. Konstytucji 3 Maja 11

tel. 15 15 823 17 67

 

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Sekretariat – czynny od poniedziałku do soboty

Od 9.00 - 18.00

tel. 515 425 207

e-mail: pomoc rodzinie@wp.pl

 

Punkt Wsparcia Stowarzyszenia „Maja” dla osób i rodzin dotkniętych doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego

Tarnobrzeg, ul. św. Barbary 12/1/3

Specjaliści dyżurują w każdy wtorek w godzinach 17.00 – 19.00

tel. 791 467 131

 

Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja”
Siedziba:
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Biuro Terenowe w Tarnobrzegu
ul. Św. Barbary 12/2,3

39-400 Tarnobrzeg
Tel. 502 714 790

Asystent zdrowienia:
Tel: 781 416 547

strona internetowa: www.nadziejasandomierz.pl
email: nadziejasandomierz@interia.pl

facebook: Stowarzyszenie "Nadzieja"

 

Polski Czerwony Krzyż

Zarząd Rejonowy Tarnobrzeg, ul. św. Barbary

tel. 15 822 57 80

 

Salonik „Pomocna Amazonka”

Stowarzyszenia Amazonek „Pomocna dłoń”

Przy Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu

Punkt służy pomocą psychologiczną i wsparciem osobom leczonym onkologicznie i ich rodzinom

Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1 /Budynek Techniczny „K”/

tel. 15 812 32 91 kom. 505 816 084 


Poradnie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 30

tel. 15 847 94 10

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 1

tel. 15 822 21 11

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Specjalistyczna Poradnia Zdrowia Psychicznego

Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 11

tel. 15 822 61 62

 

Poradnia Terapii Uzależnienia

Od Alkoholu i Współuzależnienia w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, ul. Wiejska 17

tel. 15 822 19 84

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny

Tarnobrzeg, ul. Konstytucji 3 Maja 11

 

Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 7

tel. 15 822 65 70 w. 230

 

Klub Abstynenta "Krokus"

Tarnobrzeg, ul. Jachowicza 4

tel. 603 203 630 


Podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych

Przedszkole Integracyjne nr 9

Tarnobrzeg, ul. Wiejska 4
 tel. 15 822 26 84

 

Szkoła Podstawowa nr 9

Tarnobrzeg, ul. Wiejska 4
 tel. 15 823 75 85

 

Gimnazjum nr 2

Tarnobrzeg,  ul. Kopernika 18

tel. 15 823 38 55


Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, ul. Dąbrowskiej 10A
 tel. 15 822 89 75

 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy

Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Tarnobrzeg, Al. Niepodległości 2

tel. 15 822 53 04

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Tarnobrzeg, Ul. Sandomierska 24

tel. 15 823 27 70

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Przy Kole Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, Al. Niepodległości 2

tel. 15 823 41 04

 

Organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

„Integracja” – Stowarzyszenie Sprawnych Inaczej i Przyjaciół

Tarnobrzeg, ul. Sokola 14

tel. 15 822 82 22

 

Integracyjny Klub Sportowy w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, ul. Targowa 4

tel. 515 098 064

 

Koło Dzieci i Młodzieży  Niepełnosprawnych Ruchowo

Przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, ul. Konstytucji 3 Maja 11

tel. 664 386 408

 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Koło Powiatowo – Grodzko – Miejskie

Tarnobrzeg, ul. Niepodległości 4

 

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, Al. Niepodległości 2

tel. 15 823 41 04

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki

Koło Powiatowe i Grodzkie w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, ul. Kochanowskiego 12/55

tel. 15 822 27 47

pon, śr – 8.00 – 13.00

 

Stowarzyszenie „Esteka”

Tarnobrzeg, ul. 11 Listopada 8a

tel. 15 801 28 60

Zajęcia terapeutyczne i hipoterapia

Tarnobrzeg, ul. Leśna 3a

 

Stowarzyszenie Amazonek „Pomocna dłoń” w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg. ul. Konstytucji 3 Maja 11


Stowarzyszenie „Maja”  im. Marii Delimaty

Tarnobrzeg, ul. św. Barbary 12/1/3

tel. 791 467 131


Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, ul. Dąbrowskiej 10A

tel. 15 822 89 75 

 

Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności

Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 145

tel. 15 822 40 05

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Ich Rodzin „Przyjaciel”

Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 3

tel. 664 247 625


Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”

Przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

Im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, ul. Wyszyńskiego 10

tel. 15 822 24 21

pon, śr, pt – 12.00 – 14.00

wt, czw. 14.00 – 16.00

 

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy i Rozwoju

Tarnobrzeg, ul. Wiślna 11

tel. 15 823 27 70

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Regionalny w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 30 p. 207

tel. 15 822 30 51

 

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Tarnobrzeg, Ul. Kościuszki 30 p.201

Biuro czynne:

Wtorek 10.00 – 13.00

Piątek 11.00 – 14.00


Inne instytucje

Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Tarnobrzeg, ul. Kopernika  3 p. 105

tel. 15 822 56 96

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Inspektorat w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 145 d

tel. 15 823 48 22, 15 823 48 67, 15 823 44 90/91,

15 823 44 95

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, Ul. 1 Maja 4

tel. 15 822 69 44

email: sekretariat@pcprtarnobrzeg.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 3

tel. 15 823 00 30 

 

Klub Pracy

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, ul. Moniuszki 20

tel. 15 822 75 54

 

Narodowy Fundusz Zdrowia

Punkt Informacyjny

Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4/710

tel. 15 822 34 86

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Oddział Podkarpacki

Rzeszów, ul. Rejtana 10

tel. 17 28 39 300


Urząd Miasta

Urząd Miasta Tarnobrzega

Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 7

tel. 15 822 65 70

 

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300