Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Warunki przyjęcia

O miejsce w Domu Dziennego Pobytu mogą ubiegać się osoby, które ze względu na wiek wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych mieszkające na terenie miasta Tarnobrzega.

Skierowanie do Domu następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego bądź pracownika socjalnego po uprzednim przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania zainteresowanego.

Pobyt w ośrodku wsparcia przyznaje w drodze decyzji administracyjnej Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu lub inna osoba upoważniona przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

Koszt pobytu uzależniony jest od wysokości dochodu.

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300