Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Dzienny Dom Senior +

 

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025,  realizuje założenia Polityki społecznej wobec osób starszych 2030 Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność, która została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 26 października 2018 r. (uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO – SOLIDARNOŚĆ, M.P. poz. 1169). Długofalowym celem polityki społecznej wobec osób starszych jest stworzenie warunków do aktywnego starzenia się, tak aby zapewnić im pełny udział w życiu społecznym. Osoby starsze powinny czuć się bezpieczne, móc uczestniczyć w swojej społeczności i odczuwać solidarność z innymi osobami. Jednym  z priorytetowych celów Programu jest rozwój różnorodnych środowiskowych form opieki dziennej dla osób starszych, w tym sieci placówek dziennego pobytu.

Dzienny Dom „Senior+” w Tarnobrzegu realizuje projekt pt. „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”, którego celem jest udzielenie szeroko rozumianego wsparcia dla 50 osób  starszych (nieaktywnych zawodowo, powyżej 60 roku życia), mieszkańców Tarnobrzega poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji , w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywizacji ruchowej, a także oferty edukacyjnej, kulinarnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Formy wsparcia kierowanego do adresatów projektu to:

  • terapia zajęciowa w pracowni plastycznej,
  • fizjoterapia,
  • zajęcia kulinarne,
  • zajęcia ogrodnicze,
  • usługi artystyczne i treningu tańca z elementami jogi,
  • inne formy zajęć wynikające z aktualnych potrzeb i zainteresowań uczestników, w tym zajęcia muzyczne itp.

Funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Tarnobrzegu wpłynie na utrzymanie i zwiększenie aktywności ruchowej seniorów, poprawę ich stanu zdrowia – psychicznego i fizycznego, zmniejszenie wykluczenia społecznego osób starszych, a tym samym poprawę jakości życia Seniorów w Mieście Tarnobrzeg.

W 2024 roku całkowity koszt zadania publicznego wynosi 662 010,00 zł,
w tym wartość dotacji to 193 793,00 zł,
a środki finansowe Miasta Tarnobrzega 468 217,00zł.

 

 

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300