Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Aktualności

Rekrutacja do udziału w projekcie „Tarnobrzeg dla Seniorów” będzie prowadzona w dniach od 5 do 19 czerwca 2017 roku na zasadach określonych w  Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Tarnobrzeg dla Seniorów”

Warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji do projektu będzie złożenie w Biurze Projektu lub przesłanie za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty rekrutacyjne są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym na zasadach określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i na ich podstawie dokonywana jest kwalifikacja uczestników do projektu.

Wzory Dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w zakładce: Załączniki do pobrania – Rekrutacja i uczestnictwo w projekcie.

Przypominamy o 2 formularzach rekrutacyjnych:

  1. dla Seniorów
  2. dla Opiekunów nieformalnych

AKTUALNOŚCI:

Informacja dotycząca usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz teleopieki w ramach trwałości projektu.

Utworzono dnia 24.09.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że w ramach zapewnienia trwałości miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji projektu „Tarnobrzeg dla Seniorów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach...

czytaj dalej na temat: Informacja dotycząca usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz teleopieki w ramach trwałości projektu.

Informacja dotycząca usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz teleopieki w ramach trwałości projektu.

Utworzono dnia 25.03.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że w ramach zapewnienia trwałości miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji projektu „Tarnobrzeg dla Seniorów” współfinansowanego ze środków Unii...

czytaj dalej na temat: Informacja dotycząca usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz teleopieki w ramach trwałości projektu.

Lista kandydatów do projektu "Tarnobrzeg dla Seniorów"

Utworzono dnia 25.07.2017

W dniu 25.07.2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji do spraw weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych kadydatów/tek do uczestnictwa w projekcie "Tarnobrzeg dla Seniorów". Listy kandydatów/tek w załącznikach.

czytaj dalej na temat: Lista kandydatów do projektu "Tarnobrzeg dla Seniorów"

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla uczestników/czek projektu pn.: Tarnobrzeg dla Seniorów..."

Utworzono dnia 13.07.2017

Zapraszamy  do składania ofert w  postępowaniu o udzielenie zamówienia pn:  "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla uczestników/czek projektu pn.: Tarnobrzeg dla Seniorów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

czytaj dalej na temat: Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla uczestników/czek projektu pn.: Tarnobrzeg dla Seniorów..."

Ogłoszenie o przedłużeniu naboru do uczestnictwa w projekcie pn. „Tarnobrzeg dla Seniorów”.

Utworzono dnia 19.06.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje o przedłużeniu do dnia 14 lipca 2017 roku naboru do uczestnictwa w projekcie pn. „Tarnobrzeg dla Seniorów” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie o przedłużeniu naboru do uczestnictwa w projekcie pn. „Tarnobrzeg dla Seniorów”.

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu pn. „Tarnobrzeg dla Seniorów” w Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu

Utworzono dnia 13.07.1917
13 czerwca 2017 roku w Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu pn. „Tarnobrzeg dla Seniorów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WP 2014-2020....
czytaj dalej na temat: Spotkanie informacyjne dotyczące projektu pn. „Tarnobrzeg dla Seniorów” w Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300