Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Zapytania ofertowe

AKTUALNOŚCI:

Zapytanie ofertowe: Usługa noclegowo gastronomiczna na terenie Warszawy na potrzeby realizacji wyjazdu w ramach spotkań grup samopomocowych dla uczestników projektu „Grunt to Rodzina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Utworzono dnia 31.10.2018

Zapytanie ofertowe: Usługa noclegowo gastronomiczna na terenie Warszawy na potrzeby realizacji wyjazdu w ramach spotkań grup samopomocowych dla uczestników projektu „Grunt to Rodzina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe: Usługa noclegowo gastronomiczna na terenie Warszawy na potrzeby realizacji wyjazdu w ramach spotkań grup samopomocowych dla uczestników projektu „Grunt to Rodzina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ogłasza zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz warsztatów z zakresu kompetencji cyfrowych w ramach projektu pn. „Grunt to Rodzina”

Utworzono dnia 23.08.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ogłasza zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz warsztatów z zakresu kompetencji cyfrowych w ramach projektu pn. „Grunt to...

czytaj dalej na temat: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ogłasza zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz warsztatów z zakresu kompetencji cyfrowych w ramach projektu pn. „Grunt to Rodzina”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ogłasza zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Organizacja i prowadzenie 3 grup samopomocowych powstałych w ramach projektu „Grunt to Rodzina” złożonych z uczestników projektu

Utworzono dnia 16.07.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ogłasza zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Organizacja i prowadzenie 3 grup samopomocowych powstałych w ramach projektu „Grunt to Rodzina”  złożonych z uczestników projektu.

Zadanie 2 - Organizacja i prowadzenie 2 grup samopomocowych (dzieci starsze i dzieci młodsze)

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami.

 

czytaj dalej na temat: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ogłasza zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Organizacja i prowadzenie 3 grup samopomocowych powstałych w ramach projektu „Grunt to Rodzina” złożonych z uczestników projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. Dostarczenie cateringu podczas szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. „Grunt to Rodzina”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Utworzono dnia 13.07.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. Dostarczenie cateringu podczas szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. „Grunt to Rodzina”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

czytaj dalej na temat: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. Dostarczenie cateringu podczas szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. „Grunt to Rodzina”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Kompleksowe zorganizowanie 10-dniowego obozu integracyjno-terapeutycznego dla uczestników projektu „Grunt to Rodzina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Utworzono dnia 10.07.2018

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Kompleksowe zorganizowanie 10-dniowego obozu integracyjno-terapeutycznego dla uczestników projektu „Grunt to Rodzina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

czytaj dalej na temat: Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Kompleksowe zorganizowanie 10-dniowego obozu integracyjno-terapeutycznego dla uczestników projektu „Grunt to Rodzina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ogłasza zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Specjalistyczne Poradnictwo Psychologiczne w ramach projektu pn. „Grunt to Rodzina”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Utworzono dnia 06.07.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ogłasza zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Specjalistyczne Poradnictwo Psychologiczne w ramach projektu pn. „Grunt to Rodzina”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...

czytaj dalej na temat: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ogłasza zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Specjalistyczne Poradnictwo Psychologiczne w ramach projektu pn. „Grunt to Rodzina”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300