Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że prowadzi nabór wniosków o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

Wnioski o ustalenie tego prawa można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno - Usługowego "Empatia" na stronie Emp@tia (mpips.gov.pl) lub drogą tradycyjną - papierową w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w godzinach pracy ośrodka, lub za pośrednictwem poczty. 

 

Wzory wniosków składanych w terminie po 1 listopada 2023r. (gdzie dochód brany jest za rok 2022) dostępne są pod poniższym linkiem

POBIERZ WNIOSEK

oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul Kopernika 3 w pokoju 221.

Dodatkowe informacje dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wniosków można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, pokój 221 oraz pod numerem telefonu: 15 8220697 wew. 221.

Szczegółowe zasady przyznawania i wypłaty specjalnego zasiłku opekuńczego reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych  (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 390 z późń. zm.).

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300