Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego tj. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Utworzono dnia 13.03.2023

 

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego tj. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że Miasto Tarnobrzeg przystępuje do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.  Całkowita wartość Programu wynosi 175 292,10, dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 175 292,10.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi  do ukończenia 16. r. ż. posiadającymi orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. Osobami z niepełnosprawnością posiadającymi:
  1. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. Orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023r. poz. 100, z późn. zm.).

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługa opieki wytchnieniowej ma za zadanie w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację.

W 2024 r. limit usług opieki wytchnieniowej na jednego uczestnika wynosi nie więcej niż 201 godzinw okresie realizacji Programu, tj. do grudnia 2024 roku.

Za usługę opieki wytchnieniowej członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną nie ponosi odpłatności. 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów:

1) Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 - załącznik nr 1 do Regulaminu;

- kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;

2) Oświadczenie Kandydata/tki do udziału w Programie - załącznik nr 2 do Regulaminu.

  1. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu Opieka wytchnieniowa –dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – załącznik nr 3 do Regulaminu.
  1. Klauzula informacyjna 2 – załącznik nr 4 do Regulaminu.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Program trwa do 31.12.2024 roku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w opieki wytchnieniowej proszone są o złożenie dokumentów w wersji papierowej w zamkniętej kopercie na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg, na Kancelarię Ogólną (parter), lub Sekretariat w godzinach urzędowania Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w terminie od 18 marca do 02 kwietnia 2024 roku.

Szczegółowe informacje na temat ww. Programu można uzyskać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Dział Usług Opiekuńczych , pokój 102

Tel: 15 856 76 93

 

ZAŁĄCZNIKI:

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 395

W poprzednim tygodniu: 1959

W tym miesiącu: 6597

W poprzednim miesiącu: 9475

Wszystkich: 386188