Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Utworzono dnia 13.03.2023

 

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że Miasto Tarnobrzeg przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja - 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość Programu wynosi 462 823,47 zł. Program jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest dla:

 • Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:
  • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • Traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 573, z późn. zm.).

Głównym celem Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 1. Wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez niego miejsca;
 3. Załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. Korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa)
 5. Zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Zakres czynności w ramach usługi asystencji osobistej zawiera załącznik nr 2.

W 2023 roku w ramach Program planuje się objąć wsparciem asystenta 15 osób:

 1. 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. 14 osób posiadających orzeczenie, w tym:

- 3 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

- 9 z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

- 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż :

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 4. 360 godzin rocznie dla:
  1. Osób niepełnosprawnych podsiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Program trwa do 31.12.2023 roku.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu;
 2. Kartę zakresu czynności w ramach usługi asystencji osobistej – załącznik nr 2 do Regulaminu;
 3. Oświadczenie - załącznik nr 3 do Regulaminu.
 4. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 – załącznik nr 4 do Regulaminu.
 5. Klauzula informacyjna 2 – załącznik nr 5 do Regulaminu,
 6. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o złożenie dokumentów w wersji papierowej w zamkniętej kopercie na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg, na Kancelarię Ogólną (parter), lub Sekretariat w godzinach urzędowania Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w terminie do dnia 31 marca 2023 roku.

Szczegółowe informacje na temat ww. programu można uzyskać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Dział Usług Opiekuńczych , pokój 102

Tel: 15 856 76 93

 

ZAŁĄCZNIKI:

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 401

W poprzednim tygodniu: 535

W tym miesiącu: 1546

W poprzednim miesiącu: 2760

Wszystkich: 329106