Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

"Krok w przyszłość" - zapraszamy do projektu, nabór trwa

Utworzono dnia 09.01.2024

Stowarzyszenie „CRAS” realizuje projekt pn. „Krok w przyszłość”, w którym oferuje bezpłatne szkolenia zawodowe wg potrzeb oraz płatne 3 lub 4-miesięczne staże zawodowe. Projekt jest realizowany na podstawie umowy dofinansowania z PFRON w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Nabór do projektu trwa do 28.01.2024r.  

Projekt skierowany jest do 16 osób z niepełnosprawnościami, w tym co najmniej 10 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • posiadają orzeczony stopnień niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany lub lekki), (w projekcie jest jeszcze 7 wolnych miejsc dla osób z umiarkowanym/znacznym stopniem i 2 miejsca dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności)
 • pozostają bez zatrudnienia,
 • są absolwentami studiów wyższych, którzy ukończyli szkołę wyższą lub uzyskali absolutorium (do 5 lat od ukończenia) lub są studentami ostatniego roku,
 • zamieszkują lub studiują na terenie województwa podkarpackiego,
 • nie są objęci tymi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanych w tym samym czasie (w tym za pośrednictwem samorządu województwa lub samorządu powiatowego).

W ramach projektu Realizator oferuje wsparcie określone wg potrzeb uczestnika:

 •     Indywidualne doradztwo zawodowe;
 •     Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe;
 •     Szkolenia zawodowe wg potrzeb;
 •     3 lub 4- miesięczne płatne staże zawodowe;
 •     Pośrednictwo pracy;
 •     Wsparcie specjalistów (psycholog/terapeuta, prawnik, specjalista od job craftingu).
 •     Dodatek motywacyjny dla osób spełniających dodatkowe warunki.

Uczestnicy projektu mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

Strona www projektu na której są dostępne dokumenty zgłoszeniowe (tutaj):

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

"Krok w przyszłość"

Utworzono dnia 09.01.2024, 11:49

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 1589

W poprzednim tygodniu: 1995

W tym miesiącu: 3584

W poprzednim miesiącu: 8441

Wszystkich: 391616