Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Formy wsparcia

FORMY WSPARCIA

Teleopieka - dla 20 Uczestników/czek Projektu - nowoczesna technologia w usługach opiekuńczych dla Seniorów samotnie zamieszkujących lub przebywających okresowo samotnie w domu. Uczestnik/czka Projektu otrzyma zestaw: transmiter (zestaw głośnomówiący) i opaskę na rękę, który zapewnia szybki i  łatwy sposób wzywania pomocy w sytuacjach pogorszenia stanu zdrowia, zagrożenia życia, nieszczęśliwego wypadku oraz innych potrzeb powiadomienia służb ratunkowych. Usługa dostępna 24 godziny na dobę  7 dni w tygodniu. Beneficjent przewiduje pobieranie odpłatności za usługę od Uczestnika/czki Projektu, którego dochód przekraczać będzie 100% kryterium dochodowego, zgodniez ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Zasady świadczenia usługi teleopieki określał będzie kontrakt trójstronny zawarty pomiędzy Uczestnikiem/czką Projektu, Realizatorem usługi oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla 5 Uczestników/czek Projektu - niesamodzielni  Seniorzy  będą  mogli  korzystać  z pomocy osób blisko zamieszkujących. Usługi będą dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika/czki Projektu i będą obejmować pomoc: w zakupach podstawowych artykułów, w przygotowaniu i podawaniu posiłków, prowadzeniu gospodarstwa domowego, uiszczaniu opłat, dotarciu do lekarzy, placówek służby zdrowia i urzędów użyteczności publicznej, informowanie rodziny i właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia  i sytuacjach kryzysowych, a także odwiedziny w szpitalu. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze będą świadczone 7 dni w  tygodniu, 1 godzina na dobę. Beneficjent przewiduje pobieranie odpłatności za usługę od Uczestnika/czki Projektu, którego dochód przekraczać będzie 100% kryterium dochodowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Zasady świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych określał będzie kontrakt trójstronny zawarty pomiędzy Uczestnikiem/czką Projektu, Osobą realizującą sąsiedzka usługę opiekuńczą oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.

Usługi opiekuńcze - dla 10 Uczestników/czek Projektu usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8 do 20. Wymiar godzin świadczonych usług opiekuńczych dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb Uczestnika/czki Projektu. Beneficjent przewiduje pobieranie odpłatności za usługę od Uczestnika/czki Projektu, którego dochód przekraczać będzie 100% kryterium dochodowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Zasady świadczenia usług opiekuńczych określał będzie kontrakt trójstronny zawarty pomiędzy Uczestnikiem/czką Projektu, Osoba realizującą usługę opiekuńczą oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.

Indywidualne poradnictwo dla 35 Seniorów i 20 Opiekunów Nieformalnych – zaplanowano bezpłatne indywidualne poradnictwo psychologiczne w wymiarze dla Opiekunów Nieformalnych - 10 godzin na osobę, dla Seniorów 18  godzina na osobę.

Szkolenia dla Opiekunów Nieformalnych -  bezpłatne, grupowe szkolenia dla Opiekunów Nieformalnych, składające się z :

I moduł – Pielęgnacja osób starszych, zarządzanie w sytuacji kryzysowej, sytuacje zwiastujące chorobę – łączny czas 12 godzin,

II moduł – udzielanie pierwszej pomocy- szkolenie zakończone certyfikatem – łączny czas 16 godzin,

III moduł - współpraca przy rehabilitacji Seniora, ćwiczenia odciążające Opiekunów – łączny czas 23 godziny. W sytuacji kiedy opieka nad osobą zależną uniemożliwia Opiekunowi udział w zaplanowanych szkoleniach zapewnia się refundację kosztów krótkoterminowej opieki nad osobą zależną na czas trwania szkoleń. Zasady refundacji tych kosztów określa Regulamin refundacji kosztów opieki nad osobą zależną.

Poradnictwo dla Seniorów i Opiekunów Nieformalnych – dla 35 Seniorów i 20 ich Opiekunów Nieformalnych zaplanowano bezpłatne poradnictwo w miejscu zamieszkania Seniora z zakresu rehabilitacji – 10 godzin na osobę, pielęgnacji – 7 godzin na osobę, dietetyki – 3 godziny na osobę.

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300