Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Aktualności

Ogłoszenie o naborze do udziału w projekcie pn. „Asystent Seniora” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu
do usług społecznych i zdrowotnych.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

Kobiety i mężczyzn - mieszkańców Tarnobrzega w wieku 60+, którzy są:

- osobami z niepełnosprawnością lub/i osobami niesamodzielnymi

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

  •     Sąsiedzkie Usługi Opiekuńcze
  •     Usługi Opiekuńcze
  •     Teleopieka
  •     Usługi Asystenckie

Informujemy, iż rekrutacja do projektu „Asystent Seniora” będzie prowadzona od 21 maja do 30 września 2018r.

Szczegółowe terminy rekrutacji:

USŁUGI OPIEKUŃCZE I ASYSTENCKIE     21 maj - 15 czerwca 2018r.

SĄSIEDZKIE USŁUGI OPIEKUŃCZE 21 maj – 30 września 2018r.

TELEOPIEKA 21 maj -  30 lipca 2018r.

Szczegółowych informacji na temat projektu i rekrutacji udzielają pracownicy Biura projektu :

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

Pokój 102, tel. 15-856-76-93

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej:
www.moprtarnobrzeg.naszaplacowka.pl/projekty-realizowane-przez-osrodek/asystent-seniora

Dokumenty można składać osobiście lub wysłać pocztą na adres :

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg z dopiskiem „Asystent Seniora”

Dla osób, które nie mają możliwości dotrzeć do biura projektu lub mają trudności z wypełnieniem formularzy rekrutacyjnych oferujemy pomoc w ich wypełnieniu w miejscu zamieszkania, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Asystent Seniora - Plakat Informacyjny

Utworzono dnia 28.05.2018, 10:30

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300